Ամեն ինչով մեղավորս ընկնում եմ քո առջև և աղաչում. հզոր աղոթք, որ կօգնի ցանկացած խնդրի ժամանակ

Աստվածածի՛ն, Քրիստոսի մայր և Հոր Միած նի ծնող, անե ծ քները վերացնող և մարդկային ցեղի պարծանք, Հորը հաշտեցնող արարածներիս հետ, կույ սերի թագ ու պսակ և համարձակ բարեխոս մեղավորների համար:Ամեն ինչով մեղավորս ընկնում եմ քո առջև և աղաչում իբրև նույն ինքը` քեզնից մար մնացածը, բարեխոսիր ինձ համար Բան Աստծու առջև, որին ծնեցիր մարմնով, որին կերակրեցիր` բոլորի և բոլոր կենդանյաց կերակրիչին:

Աղաչում եմ քեզ, Լույսի մայր, ինձ համար մեղքի թողություն խնդրիր, նրա առջև դիր աղերս ու աղաչանք` (հիշեցնելով) նրա կրած չա րչա րանքները, որ ինձ համար կրեց բարերարն ու մարդասերը:Սուրբ կու յս, հիշեցրո՛ւ այսքան չա րչա րանքս, որ թերևս ող որմի և ների բազմամեղիս, և ջնջի իմ հանցանքի գիրը, և իր անմեղ մատով դրոշմի դեգերածիս անվա խ ճան կյանքի մատյանում, իր բոլոր սրբերի մոտ, որ նրանց հետ փառավորեմ Ամենասուրբ Երրորդությունը` Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից.Ամեն.Հովհաննես վարդապետ Գառնեցի