Ամեն տարի մայիսին հավաքում եմ այս կո ներից․ Ինս ուլտն ուղղակի սար սափում է դրանցից

Սոճու 5 հասուն կոների վրա լցնել 0,25 լիտր սպ իրտ (70%) կամ լավ օղ ի: Թողնել սենյակային ջերմաստիճանում 10 օր։ Այնուհետև քամել և ավելացնել 1 թեյի գդալ տնական խնձորի քացախ (կարելի է փոխարինել խաղողինով):Ամեն օր գիշերը խմեք 1 բաժակ թույլ թեյ, որին ավելացրեք 1 թեյի գդալ այս թուրմից։ Ցանկալի է մեղրով։ Ժողովրդական բժ շկության մեջ այն օգտագործվում է ինս ուլտի հետևանքների բու ժման և դրա կանխա րգելման համար։ Այն ջրիկացնում է արյ ունը, բարենպաստ ազդեցություն է ունենում ուղ եղի ան ոթների վրա, կանխում և արգել ափակում է նյա րդային բջի ջների մա հը, օգնում է վերականգնել շարժումների և խոսքի համակարգումը։

Բու ժման կուրսը երկար է՝ մոտ 6 ամիս։Հիվա նդության ելքը կախված է տրամադրվող բժշ կական օգ նության արագությունից և որակից, քանի որ ինսո ւլտը կլին իկական համախ տանիշ է, որը բնութագրվում է ուղ եղի կի զակետային կոր ստի արագ ի հայտ եկած ախ տանիշներով, իսկ երբեմն էլ՝ ընդհանուր ուղ եղի ֆունկցիաների:

Այս ախ տանշանները ուղեկցվում են ուղե ղի կառուցվածքային փոփոխություններով, եթե դրանք տևում են ավելի քան 24 ժամ, հանգեցնում են մա հվան։ Եթե ​​նյա րդաբանական ախ տանիշները տևել են 24 ժամից պակաս, ապա ուղ եղի անո թների նման վիճակները կարող են վերականգնվել։Նախքան որևէ դե ղամիջոց ընդունելը, խորհրդակցեք ձեր բժ շկի հետ:Նյութը հրապարակման պատրաստեց՝ Chitraonlinenews.com կայքը։