ՆՈՐ ՕՐԵՆՔ կընդունվի. Բազմազավակ ընտանիքների համար հետևյալ աջակցության տեսակներն են նախատեսվում․ Մանրամասներ

Iravaban.net-ը գրում է. Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը հանրային քն նարկման է ներկայացրել «Բազմազավակ ընտանիքների վերաբերյալ» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի հիմնավորման մեջ շեշտվում է, որ բազմազավակ ընտանիքների պետական աջակցության համակարգային միջոցառումների իրականացումը պայմանավորված է ՀՀ-ի ներկա ժողովրդագրական կացությամբ, որը, նախ և առաջ, կապ ունի ծնելիության ցածր մակարդակի հետ: Այն չի ապահովում նույնիսկ բնակչության պարզ վերարտադրություն, որի համար հարկավոր է 2.1 երեխա: Բայց, միայն պարզ վերարտադրության

հաղթահարմամբ (մեկ ընտանիքի մեջ 2-3 երեխա) հնարավոր չէ ապահովել ընդլայնված վերարտադրություն ու հասնել ծնելիության մակարդակի էական բարձրացման։ Այսինքն, ժողովրդագրական կայունության հաստատման ու պահպանման համար պետք է ոչ միայն ապահովել պարզ, այլ նաև ընդլայնված վերարտադրությունը, կտրուկ ավելացնել առնվազն չորս ու ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը՝ վերջիններիս տալով որոշակի երաշխիքներ: «Բազմազավակ ընտանիքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի համաձայն, բազմազավակ ընտանիքը ՀՀ-ում բնակվող ընտանիք, որում ամուսնական մեկ զույգը, իսկ միածնող ընտանիքի պարագայում` միակ ծնողը, սույն օրենքն

ուժի մեջ մտնելու պահին ծնել ու (կամ) որդեգրել են առնվազն 4 երեխա/զավակ: Ընդ որում, երեխաների թվում հաշվի չեն առնվում սոցիալական պաշտ պանության կազմակերպության մեջ (մանկատուն) խնամվող կամ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կարգավիճակ ունեցող երեխաները, Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը որպես առաջնահերթություն կարևորելով՝ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը նախաձեռնել է բազմազավակ ընտանիքներին լրացուցիչ պետական երաշխիքների ու աջակցության տրամադրման նոր ծրագրեր, որոնք շանս կտան հստակեցնել բազմազավակ ընտանիքների սոցիալական կարգավիճակը և երաշխիքները, բարձրացնել նրանց տրվող պետական աջակցության

արդյունավետությունը, խրախուսել ընտանիքում 4-րդ ու հաջորդ երեխայի ծնունդը։ Ըստ օրենքի, 4 ու ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին կտրամադրվի աջակցության հետևյալ տեսակները՝ դրամական աջակցություն, բնակարանի/տան տրամադրում, առողջության ապահովագրություն, կրթության վճարի փոխհատուցում, բնակարանային պայմանների բարելավման աջակցություն, պատմական ու մշակութային կենտրոններ այցելությունների վճարի փոխհատուցում, աշխատող բազմազավակ ծնողներին ամենամյա հավելյալ արձակուրդի տրամադրում: Այսպիսով՝ բազմազավակության խրախուսման այս ծրագիրը կնպաստի ծնելիության խթանմանը, բազմազավակ ընտանիքների թվի ավելացմանը, նրանց առաջնահերթ կենսական պահանջմունքների բավարարմանն ու ժողովրդագրական կայունության ապահովմանը։