Հարցում. Այս 3 գործիչներից ու՞մ եք տեսնում ՀՀ վարչապետի թեկնածու | Սեղմիր և քվեարկիր

Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլինիկական հո գեբաններին օգ նության համար բնավորության և հո ւզական խան գարումների ախ տորոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կոն ֆլիկտների, նրա վախերի և անհանգստության աղբյուրների բացահայտումն է։

«Պրոյեկտիվ մեթոդ» տերմինն առաջադրել է Լ. Ֆրանկը այն մեթոդների անվանման համար, որոնցում փորձարկվոեղին տալիս են անորոշ ազդակներ, որոնց բովանդակությունը չի ենթադրում հստակ, տվյալ մշակույթով պայմանավորված պատասխաններ։