Հենց մոտս միգրե ն է սկսվում, էլ ժամանակ չեմ կորցնում, միանգամից վերցնում եմ սա ու սկսում բուժումս․ 10 րոպե անց ցա վն արդեն անցյալում է

Կոլումբիական ժողովրդական բժ շկությունը օգտագործում է կիտրոնը գլխացա վերի և միգ րենի դեպքում: Միգ րենը հաղթահարելն անշուշտ շատ ավելի բարդ ու դժվար գործընթաց է, հատկապես որ մեր օրերի բժ շկությունը կոնկրետ լուծում չի առաջարկում։ Հատկանշական է, որ առող ջական այս խնդիրը սովորաբար ազդում է հենց կանանց վրա, ովքեր մշտապես փնտրտուքների մեջ են՝

պայ քարի արդյունավետ լուծում գտնելու համար։ Նրանք հաճախ նախընտրում են փակվել մթության և լռության մեջ ՝ որպես ց ավը նվազագույնի հասցնելու միակ տարբերակ, ինչն էլ վատթարանում է նրանց կյանքի որակը, ազդում է աշխատանքի և ընտանեկան հարաբերությունների վրա և բացասաբար ազդում նրանց տրամադրության վրա: