2-օրյա ծանր ու ցա վալի ծնն դաբերությունից հետո այս կինը պետք է աղջիկ լույս աշխարհ բերեր, բայց նրա տեսածը մեծապես զարմացրեց բժի շկներին

40 ժամվա ընթացքում մեր հոդվածի հերոսուհին փորձում էր երեխա լույս աշխարհ բերել (ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունքների համաձայն ՝ աղջիկ պետք է լիներ): Երբ ծնունդն հաջողությամբ ավարտվեց, բժի շկը, զննելով ծնն դաբերող կնոջը, շն չահեղձ եղավ, իսկ երիտասարդ մայրը համարյա ուշաթափվեց:

Այս իրադարձության նախապատմությունը հետևյալն է. Ցիզեմերների զույգը երջանիկ ամուսնություն կնքեց, և արդեն ընտանեկան կյանքի առաջին տարում նրանք երեխա էին սպասում: Կինը՝ Նիկոլը, ցանկանում էր, որ հ ղիությունն ու ծն նդա բերությունն անցնեին լավագույնս, նա շատ էր անհանգստանում, մանավանդ որ սա նրա առաջին հղ իությունն էր:

Բժ շկական կենտրոնում պարբերական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ գործընթացը ընթանում է առանց շեղումների, և ծնն դաբերությունը պետք է լինի ժամանակին: Հարկ է նշել, որ ապագա մայրիկը և հայրիկը բնական ծն նդաբերության կողմնակիցներ էին և նախատեսում էին տանը ծն նդաբերել փորձառու մանկաբարձուհու ներկայությամբ: Ամուսինները չէին ցանկանում նախապես իմանալ ապագա երեխայի սե ռը և հրա ժարվեցին ուլտ րաձայնային հետազոտությունից:

Դրանք հիմնականում նվազագույնի են հասցրել բժի շկների միջամտությունը, և կինը անցել է միայն ամենաանհրաժեշտ բժ շկական ընթացակարգերը: Ըստ կանխատեսումների, երեխան պետք է ծնվեր հունվարի 30-ին: Բայց, ճակատագիրը որոշեց փոխել իրենց ծրագրերը .. Դեկտեմբերի 29-ին հղի կնոջ ջրերը գնացին: Սա տեղի է ունեցավ ժամկետը լրանալուց մեկ ամիս առաջ և նշանակում էր, որ ինչ-որ այն չէր տեղի ունեցել:

Հետեւաբար, տնային ծն նդաբերությունը բացառվում էր: Մեթը ՝ Նիկոլի ամուսինը, կնոջն անմիջապես տեղափոխեց հիվ անդանոց: Դժբախտաբար, ձնաբուք էր եղել, և նրանցից ավելի քան երկու ժամ է պահանջվել ձյունածածկ ուղով կլինիկա հասնել: Կինն անմիջապես մտավ վի րահատարան, որտեղ մնաց գրեթե երկու օր: Բժի շկներն ամեն ինչ արեցին մորն ու նրա երեխային փրկելու համար: Երբ ծնվեց փոքրիկ Բլեքլի Ֆեյթը, նրանք վերջապես հանգստացան: Բայց բժի շկները շուտով հասկացան, որ Նիկոլը երկվորյակներ ունի: Այս լուրը ապ շեցրեց ոչ միայն բ ժիշկներին, այլ նաև ծնողներին:

Ապագա մայրը երբեք ու լտրաձայնային հետազոտություն չի անցել, ուստի այն փաստը, որ նա երկու երեխա էր սպասում: Բարեբախտաբար ծնողների համար, պարզվեց, որ բժի շկները բարձր մակարդակի մասնագետներ են, և մեկ ժամվա ընթացքում տղան երեխան՝ Քեյդ Մեթյուն, ձայն տվեց ՝ պառկած օրորոցի մեջ՝ քրոջ կողքին: Երկու երեխաներն էլ առողջ էին, անվ տանգ ու առ ողջ: Նիկոլն ու Մեթը, ովքեր չէին սպասում, որ երկվորյակներ կծնվեն, աներեւակայելի երջանիկ էին: Նրանք վստահ են, որ սա երկնային նվեր է: Պետք չէ ճոխ ծրագրեր կազմել և ձեր կյանքը նկարել ժամացույցի համաձայն: Ամեն ինչ տեղի է ունենում Աստծո կամքի համաձայն: