Խնդրում եմ, Սիրելի Հայր, պաշտպանիր ինձ և իմ սիրելիներին, աղոթք ձեր սիրելիների համար

Քո Աստվածայնությունը ներառում է իմ մարմինն ու հոգին հավերժությունը: Ես խոնարհվում եմ խոնարհ շնորհակալությամբ եւ առաջարկում Քեզ իմ խորը սերն ու հավատարմությունը Քեզ, իմ.Սիրելի Հայր: Ես խնդրում եմ Քեզ պաշտպանել ինձ եւ իմ սիրելիներին այդ հատուկ Կնիքով եւ ես իմ կյանքն եմ նվիրում Քո ծառայությաննընդմիշտ : Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր:

Ես սփոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր: Ես սփոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: Ես առաջարկում եմ Քեզ Քո սիրելի Որդու Մար մինը, Ար յունը, Հո գին եւ Աստվածայնությունը աշխարհի մեղ քերի քավության եւ Քո բոլոր զավակների փրկության համար: Ամեն