ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. 216.400 դրամ և ավել․ ինչքան գումար կարող եք ստանալ, եթե

Նշենք, որ ՀՀ Կառավարությունը հունվարի քսանյոթին որոշում է ընդունել փոփոխություն արել 2014-ի ապրիլի քսաներեքի N 460-Ն որոշման մեջ, ըստ որի՝ նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի տասը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի տասը ներառյալ խորհրդային ռուբլով դրամական ավանդ ներդրած, 1938-ի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված քաղաքացիները։ Նախկինում ավանդների փոխհատուցման համար կարող էին դիմել մինչև 1936-ի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված անձիք։

Համաձայն «2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ութերրորդ հավելվածի 4-րդ կետի փոխհատուցման տրամադրումը իրականացվում է ըստ ստորև բերված սանդղակի. Ավանդի գումարո չափը (խորհրդային ռուբլով)` տրամադրվող փոխհատուցման գումարը (ՀՀ դրամով)՝ 1000-ից ոչ ավելի՝ ավանդի գումարը X 84, 1001-ից մինչ 3000-ը (ներառյալ)՝ 84 հազար+(ավանդի հազար խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X 29.4),

3001-ից մինչև հինգ հազարը (ներառյալ)՝ 142 հազար 800+(ավանդի երեք հազար խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X 16.8), 5001-ից մինչև տաս հազար (ներառյալ)՝ 176 հազար 400+(ավանդի հինգ հազար խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X ութ), 10 հազարից ավելի՝ 216 հազար 400+(ավանդի տաս հազար խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X չորս)։