Տղան որո վայնի սուր ցա վերով հայտնվել է հի վանդանոցում․ երբ բժ իշկները նրան հետազոտել են, ապշել են նրա ներսում հայտնաբերվածից

30-ամյա Յոգեշ Թհակուրը որով այնի ուժեղ ցա վերով տեղափոխվել է հնդկական Չհատապուր քաղաք։ Նրա մայրը բժիշ կներին պատմել է, որ տղան ձեռքն ընկած ցանկացած բան կուլ է տալիս։ Բժի շկները ռենտգ են հետազոտություն

են իրականացրել և ապշել. նկարի վրա պարզ երևացել է ավելի քան 30 օտարածին առարկա։ Վի րահատության ժամանակ վի րաբույժները հիվ անդից հեռացրել են 33 առարկա, այդ թվում՝ դանակ, պտուտակահան և ածելի։