Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում․ Առավոտյան աղոթք

Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում.Քո սուրբ անունը,Որ պահեցիր այս գիշեր.Բոլոր վտա նգներից ու փորձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով.Առավոտյան այս ժամինԵվ արժանացրիր.Քո ծառային տեսնելուՔո ողորմության լույսը:Ամեն: Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում.

Քո սուրբ անունը,Որ պահեցիր այս գիշեր.Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով.Առավոտյան այս ժամինԵվ արժանացրիր.Քո ծառային տեսնելուՔո ողորմության լույսը:Ամեն: