Մերսեք այս մատն ընդամենը 1 րոպե և կապշեք, զգալով թե ինչ է կատարվում ձեր օր գանիզմի հետ հենց նույն վայրկյանին

Մեր օրգա նիզմի բոլոր կետերն ու որոշակի հատվածները պատասխանատու են կոնկրետ օրգ անների համար: Այդ կետերը մերսելով, կարելի է լավացնել այդ օրգ անների վիճակը: Օրական մեկ րոպե այդ կետերը մերսելը առանձնապես ջանք և ժամանակ չեն պահանջում, սակայն ապ շեցուցիչ արդյունք են ապահովում: Բթամատ՝Բթամատը պատասխանատու է ս րտի և թո քերի համար: Արագ սր տխփոցը հանգստացնելու համար բավական է մեկ րոպե մերսել բթամատը: Ցուցամատ՝Ցուցամատը պատասխանատու է մարսո ղական համակարգի համար: Մար սողության հետ կապված խնդիրները կարելի է կարգավորել մերսելով բթամատը:

Միջնամատ՝Միջնամատը կարգավորում է шր յшն շրջանառությունը: Սր տխառնոցի, գլ խապտույտի կամ անքնության ժամանակ մերսել միջնամատը: Մատնեմատ՝ Այս մատը վերահսկում է տրամադրությունը: Մերսեք այն և տրամադրությունն անմիջապես կփոխվի դեպի լավը: Ճկույթ՝ Ճկույթը պատասխանատու է եր իկամների աշխատանքի համար: Ճկույթը մերսելը հանգստացնում է գլխաց ավը: